2 มิถุนายน 2563 ระบบลงทะเบียนวิชาชุมนุม
      สำหรับนักเรียน        
ครูที่ปรึกษา
   
    Username:                
    Password:                
      คู่มือ              
                       
 
ระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่2 มีนาคม 2563
    yasingthong1@gmail.com
FB: wittayakorn yasingthong
Version: TK10/10/2562
     
   
     
 
         

 

- ขั้นตอนการรับสมัคร -
1- login เข้าสู่ระบบ - ชื่อผู้ใช้คือ รหัสประจำตัวนักเรียน - รหัสผ่านคือ รหัสประจำตัวนักเรียน 2- เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ และต้องจำให้ได้ 3- ศึกษารายละเอียดชุมนุมที่ต้องการ
4- ถ้าชุมนุมยังไม่เต็มสามารถกดเลือกสมัครได้ 5- ถ้าอยู่ในระยะเวลาการสมัคร สามารถยกเลิก แล้วเลือกสมัครใหม่ได้ 6- ตรวจสอบข้อมูล
7- ติดตามข่าวสารหน้าเว็บได้ตลอดเวลา 8- ถ้าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ หรือมีเรื่องสอบถาม คลิกที่เมนู ติดต่อ