แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ 1/2563 :วิทยากร[ 19 ก.พ. 2563 :10:05:36 ] Read..40
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค2/2562 :วิทยากร[ 19 ก.พ. 2563 :09:23:43 ] Read..29
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2562 :วิทยากร[ 12 ก.พ. 2563 :09:35:55 ] Read..113
คำสั่งที่29/2563เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียน :วิทยากร[ 4 ก.พ. 2563 :12:44:18 ] Read..52
คำสั่งที่026/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา2562 :วิทยากร[ 30 ม.ค. 2563 :11:31:57 ] Read..31
คำสั่งที่ 019/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบุญข้าวจี่ ประจำปี2563 :วิทยากร[ 27 ม.ค. 2563 :13:50:51 ] Read..43
คำสั่งที่15/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา2562 :วิทยากร[ 23 ม.ค. 2563 :14:17:37 ] Read..13
คำสั่งที่16/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 :วิทยากร[ 22 ม.ค. 2563 :15:19:11 ] Read..22
คำสั่งที่9/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ระยะที่ 2 :วิทยากร[ 22 ม.ค. 2563 :11:05:14 ] Read..14
คำสั่งที่ 001 /2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 :วิทยากร[ 3 ม.ค. 2563 :10:48:35 ] Read..85
คำสั่งเวรรักษาการณ์ มกราคม - มีนาคม 2563 :วิทยากร[ 3 ม.ค. 2563 :09:45:41 ] Read..57
คำสั่งที่365/2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่2563 :วิทยากร[ 20 ธ.ค. 2562 :13:06:24 ] Read..48

จำนวนทั้งหมด 41 รายการ : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>