คำสั่งแต่งตั้่งมอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนนครขอนแก่น-ภาคเรียนที่ 1/2563 :วิทยากร[ 22 พ.ค. 2563 :18:40:56 ] Read..41
คำสั่ง ให้ครูและบุคลากรมาปฏิบัติงานที่โรงเรียน ตั้งแต่ วันที่ 22 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2563 :วิทยากร[ 21 พ.ค. 2563 :18:51:35 ] Read..34
แต่งตั้งคณะกรรมการดพเนินงานการจัดอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด ปีการศึกษา2563 :วิทยากร[ 14 พ.ค. 2563 :23:06:27 ] Read..84
คำสั้่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 2563 :วิทยากร[ 14 พ.ค. 2563 :23:03:52 ] Read..62
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน เมษายน2563 :วิทยากร[ 31 มี.ค. 2563 :13:14:31 ] Read..158
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ กรณีปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่19-31มีนาคม2563 :วิทยากร[ 18 มี.ค. 2563 :14:08:50 ] Read..107
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 :วิทยากร[ 9 มี.ค. 2563 :13:08:08 ] Read..476
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ 1/2563 :วิทยากร[ 19 ก.พ. 2563 :10:05:36 ] Read..192
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค2/2562 :วิทยากร[ 19 ก.พ. 2563 :09:23:43 ] Read..106
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2562 :วิทยากร[ 12 ก.พ. 2563 :09:35:55 ] Read..196
คำสั่งที่29/2563เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียน :วิทยากร[ 4 ก.พ. 2563 :12:44:18 ] Read..118
คำสั่งที่026/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา2562 :วิทยากร[ 30 ม.ค. 2563 :11:31:57 ] Read..87

จำนวนทั้งหมด 48 รายการ : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>