คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ กรณีปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่19-31มีนาคม2563 :วิทยากร[ 18 มี.ค. 2563 :14:08:50 ] Read..44
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 :วิทยากร[ 9 มี.ค. 2563 :13:08:08 ] Read..224
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ 1/2563 :วิทยากร[ 19 ก.พ. 2563 :10:05:36 ] Read..151
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค2/2562 :วิทยากร[ 19 ก.พ. 2563 :09:23:43 ] Read..74
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2562 :วิทยากร[ 12 ก.พ. 2563 :09:35:55 ] Read..179
คำสั่งที่29/2563เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียน :วิทยากร[ 4 ก.พ. 2563 :12:44:18 ] Read..94
คำสั่งที่026/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา2562 :วิทยากร[ 30 ม.ค. 2563 :11:31:57 ] Read..62
คำสั่งที่ 019/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบุญข้าวจี่ ประจำปี2563 :วิทยากร[ 27 ม.ค. 2563 :13:50:51 ] Read..77
คำสั่งที่15/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา2562 :วิทยากร[ 23 ม.ค. 2563 :14:17:37 ] Read..30
คำสั่งที่16/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 :วิทยากร[ 22 ม.ค. 2563 :15:19:11 ] Read..48
คำสั่งที่9/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ระยะที่ 2 :วิทยากร[ 22 ม.ค. 2563 :11:05:14 ] Read..33
คำสั่งที่ 001 /2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 :วิทยากร[ 3 ม.ค. 2563 :10:48:35 ] Read..112

จำนวนทั้งหมด 43 รายการ : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>