คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:03:56 ] Read..78
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรสวัสดิการประจำวัน ภาคเรียนที่ 1/2562 :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:03:45 ] Read..82
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนนครขอนแก่น :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:03:28 ] Read..76
ปฏิทินการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1/2562 :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:03:15 ] Read..101
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ วังน้ำ้ขียว :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:03:03 ] Read..76
คำสั่งให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ SIAO MODEL Symposium :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:02:47 ] Read..87
คำสั่งพรรณางานโรงเรียนนครขอนแก่น ปีการศึกษา2562 :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:02:36 ] Read..94
คู่มือการใช้ App MISSchool :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:02:22 ] Read..63
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา1/2562 :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:01:55 ] Read..116

จำนวนทั้งหมด 117 รายการ : 10 หน้า : << Back... [ 8 ][ 9 ] 10