คำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พ.ค.64 :วิทยากร[ 3 พ.ค. 2564 :07:17:16 ] Read..123
คำสั่งโรงเรียนนครขอนแก่น ที่ 103 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไป :วิทยากร[ 21 เม.ย. 2564 :21:03:01 ] Read..540
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีวันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย 2564 :วิทยากร[ 1 เม.ย. 2564 :10:54:41 ] Read..86
คำสั่งเวรรักษาการณ์ เมษายน 2564 :วิทยากร[ 1 เม.ย. 2564 :10:50:19 ] Read..72
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 :วิทยากร[ 24 มี.ค. 2564 :09:09:10 ] Read..184
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี :วิทยากร[ 19 มี.ค. 2564 :10:08:22 ] Read..170
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานอบรมสะท้อนผล PLC :วิทยากร[ 18 มี.ค. 2564 :09:25:37 ] Read..103
คำสั่งแต่งตั้งระดับสนามสอบOnet โรงเรียนนครขอนแก่น :วิทยากร[ 3 มี.ค. 2564 :10:24:36 ] Read..74
คำสั่งที่29/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ :วิทยากร[ 25 ก.พ. 2564 :11:12:38 ] Read..94
คำสั่งที่ 010 / 2564 เรื่อง เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ปีงบประมาณ 2564 :วิทยากร[ 22 ก.พ. 2564 :21:04:42 ] Read..81
คำสั่งที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา :วิทยากร[ 22 ก.พ. 2564 :21:03:55 ] Read..70
คำสั่งโรงเรียนนครขอนแก่น ที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 :วิทยากร[ 4 ก.พ. 2564 :10:43:56 ] Read..157

จำนวนทั้งหมด 117 รายการ : 10 หน้า : << Back... [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] ... Next>>