ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ :วิทยากร[ 14 ธ.ค. 2564 :15:38:18 ] Read..258
ประกาศรับสมัครยามรักษาความปลอดภัย :วิทยากร[ 14 ธ.ค. 2564 :13:53:08 ] Read..71
ประกาศโรงเรียนนครขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง :วิทยากร[ 11 พ.ย. 2564 :10:58:56 ] Read..84
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาจีน :วิทยากร[ 5 ก.ค. 2564 :09:25:59 ] Read..132
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านรายวัน :วิทยากร[ 11 มิ.ย. 2564 :17:47:13 ] Read..148
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถหกล้อ :วิทยากร[ 11 มิ.ย. 2564 :17:46:05 ] Read..140
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรงและยามรักษาการณ์ :วิทยากร[ 31 พ.ค. 2564 :18:34:20 ] Read..138
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์และนักการภารโรง :วิทยากร[ 31 พ.ค. 2564 :10:08:40 ] Read..134
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-ยามรักษาความปลอดภัย :วิทยากร[ 21 พ.ค. 2564 :15:16:56 ] Read..249
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-นักการภารโรง :วิทยากร[ 21 พ.ค. 2564 :15:17:48 ] Read..142
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาจีน :วิทยากร[ 21 พ.ค. 2564 :15:18:40 ] Read..140

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ : 1 หน้า : 1