ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาจีน :วิทยากร[ 5 ก.ค. 2564 :09:25:59 ] Read..45
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านรายวัน :วิทยากร[ 11 มิ.ย. 2564 :17:47:13 ] Read..57
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถหกล้อ :วิทยากร[ 11 มิ.ย. 2564 :17:46:05 ] Read..45
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรงและยามรักษาการณ์ :วิทยากร[ 31 พ.ค. 2564 :18:34:20 ] Read..45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์และนักการภารโรง :วิทยากร[ 31 พ.ค. 2564 :10:08:40 ] Read..46
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-ยามรักษาความปลอดภัย :วิทยากร[ 21 พ.ค. 2564 :15:16:56 ] Read..50
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-นักการภารโรง :วิทยากร[ 21 พ.ค. 2564 :15:17:48 ] Read..48
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาจีน :วิทยากร[ 21 พ.ค. 2564 :15:18:40 ] Read..39

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ : 1 หน้า : 1