แจ้งไปยังนักเรียนนครขอนแก่นทุกคน ให้ลงทะเบียนวิชาชุมนุม และ วิชาเลือก 4H (สำหรับนักเรียน ม.ต้น) ได้แล้ววันนี้ ที่เว็บไซต์โรงเรียน www.nkk.ac.th ไปจนถึงวันที่ 20 พ.ย.2562 #จากงานจัดการเรียนการสอน
1573459290910

logonkk
แจ้งปิด-เปิด โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2562

ปฎิทินงานวิชาการ

ครู บุคลากร ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 และประชุมเปิดภาคเรียน เวลา 09.00 น ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น

logonkk
จากงาน การเรียนการสอน ขอให้คณะครูประเมินผลกิจกรรมชุมนุนนักเรียนผ่านระบบ Online ประจำปีการศึกษา 1/2562 ตามคู่มือที่ส่งมาพร้อมนี้
คู่มือการประเมินกิจกรรม

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่ ครูบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร และ ครูวิทยากร ยาสิงห์ทอง