แจ้งไปยังนักเรียนนครขอนแก่นทุกคน ให้ลงทะเบียนวิชาชุมนุม และ วิชาเลือก 4H (สำหรับนักเรียน ม.ต้น) ได้แล้ววันนี้ ที่เว็บไซต์โรงเรียน www.nkk.ac.th ไปจนถึงวันที่ 20 พ.ย.2562 #จากงานจัดการเรียนการสอน
1573459290910