วันที่ 14 กันยายน 2563 โรงเรียนนครขอนแก่น ได้ร่วมทำ MOU เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับครูผู้สอน และมอบของขวัญให้กับคณะครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
ภาพกิจกรรม