clickรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
        รายละเอียด สำหรับ นักเรียน ม.1

                   - ให้นักเรียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง www.nkk.ac.th วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น.

                   - นักเรียนที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนในระบบออนไลน์ในช่วงวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

                   - โรงเรียนจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

*********************************************************************************************************************

 รายละเอียด สำหรับ นักเรียน ม.4

สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น.

                   - นักเรียนที่มาเข้าห้องสอบช้าเกิน 30 นาที  ไม่มีสิทธิ์สอบ

                   - ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกห้องสอบก่อนเวลา 10.30 น.

                   - การแต่งกายชุดนักเรียน

                   - นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนมายืนยันตัวตนในการเข้าห้องสอบ

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1/2564
  responsive- คลิกดู ประกาศรายชื่อ นักเรียน ม.1  พร้อม มอบตัววันที่ 1 พ.ค. 2564
  responsive- คลิกดู ประกาศรายชื่อ นักเรียน ม.4  พร้อม มอบตัววันที่ 2 พ.ค. 2564
เรื่อง สพฐ. แจ้งเลื่อน ปฏิทินรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไป
(ครั้งที่ 2)
รายละเอียดดังนี้
1. สอบ
ม.1  วันที่ 22 พค 64 (เสาร์)
ม.4  วันที่ 23 พค 64 (อาทิตย์)
2. ประกาศผล
ม.1  วันที่ 24 พค 64 (จันทร์)
ม.4  วันที่ 25 พค 64 (อังคาร)
3. รายงานตัว/มอบตัว
ม.1  วันที่ 29 พค 64 (เสาร์)
ม.4  วันที่ 30 พค 64 (อาทิตย์)
 
การดำเนินการทุกอย่าง
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ของกระทรวงสาธารณสุขและ สพฐ. กำหนด