เรื่อง สพฐ. แจ้งเลื่อน ปฏิทินรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไป
(ครั้งที่ 2)
รายละเอียดดังนี้
1. สอบ
ม.1  วันที่ 22 พค 64 (เสาร์)
ม.4  วันที่ 23 พค 64 (อาทิตย์)
2. ประกาศผล
ม.1  วันที่ 24 พค 64 (จันทร์)
ม.4  วันที่ 25 พค 64 (อังคาร)
3. รายงานตัว/มอบตัว
ม.1  วันที่ 29 พค 64 (เสาร์)
ม.4  วันที่ 30 พค 64 (อาทิตย์)
 
การดำเนินการทุกอย่าง
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ของกระทรวงสาธารณสุขและ สพฐ. กำหนด