ประชาสัมพันธ์นักเรียน ม1 ม4 และนักเรียนที่ย้ายมาใหม่ ทุกคน ให้เตรียมตัวถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักเรียน โดยทางโรงเรียนจะมีช่างมาบริการถ่ายภาพให้ฟรี ตามกำหนด ดังแนบมานี้
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ppnkk

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) โรงเรียนนครขอนแก่น

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

เปิดเรียน วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

  โรงเรียนนครขอนแก่น ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site)โดยจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) นั้นคือ การสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม

ภายใต้เงื่อนไข:

  1. จัดนักเรียนเลขที่คี่เป็นกลุ่ม A และจัดนักเรียนเลขที่คู่เป็นกลุ่ม B

(แต่ละกลุ่มไม่เกิน 25 คน)

  1. วันที่ 14 มิ.ย. 64 ครูที่ปรึกษาปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่ม A

(คาบเรียนที่ 1)

วันที่ 15 มิ.ย. 64 ครูที่ปรึกษาปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่ม B (คาบเรียนที่ 1)

ตั้งแต่คาบเรียนที่ 2 เป็นต้นไป เรียนตามปกติ

  1. สัปดาห์แรกให้กลุ่ม A มาเรียนที่โรงเรียนใน วันจันทร์ วันพุธ

วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และให้กลุ่ม B มาเรียนที่โรงเรียนในวันอังคาร

(เฉพาะสัปดาห์แรก)

  1. สัปดาห์สองสลับให้กลุ่ม B มาเรียนที่โรงเรียน(วันจันทร์ – วันศุกร์)

สัปดาห์ถัดไปให้กลุ่ม A มาเรียนที่โรงเรียน(วันจันทร์ – วันศุกร์) เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  1. นักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนให้เรียนแบบ Online ตามรายวิชาที่ครูได้แนะนำ