คำสั่งที่ 321/2562 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 :วิทยากร[ 14 พ.ย. 2562 :09:31:56 ] Read..19
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (ปรับปรุง) :วิทยากร[ 1 พ.ย. 2562 :14:10:46 ] Read..43
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบุญทอดกฐินสามัคคี :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:07:34 ] Read..78
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:07:21 ] Read..69
คำสั่งงานเกษียณ ปี2562 :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:07:08 ] Read..43
คำสั่งพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69/2562 :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:06:52 ] Read..37
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นม 4 :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:06:38 ] Read..45
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุด2562 :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:06:27 ] Read..33
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งระบบปีการศึกษา 2562 โดยใช้กระบวนการ PLC :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:05:29 ] Read..49
คำสั่งพรรณางานโรงเรียนนครขอนแก่น ปีการศึกษา2562 (เพิ่มเติม) :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:04:50 ] Read..35
คำสั่งโรงเรียนนครขอนแก่นกลางภาค 1-2562 :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:04:34 ] Read..11
คำสั่งสอนเสริมห้องเรียนพิเศษ1/2562 :วิทยากร[ 10 ต.ค. 2562 :02:04:21 ] Read..9

จำนวนทั้งหมด 22 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] ... Next>>