DSC 0991 Custom 0887 Custom IMG 6975 Custom
นางสาวกานต์พิชชา เพรชขัน
ครูอัตตราจ้าง
นางอภิญญา อุทิศธรรม
ครูธุรการ
นายอภิสิทธิ์ แสงโรชา
ครูอัตตราจ้าง

 

IMG 6957 Custom   sice 16 Custom
นายธเนศ ชำนิงาน
พนักโสตฯและไอที