ลำดับ รายการ  
1 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ Download
2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ Download
3 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา Download
4 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย Download
5 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ Download
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Download
7 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย Download
8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา Download
9 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง Download
10 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Download
11 แบบประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง Download
12 เอกสารใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง Download
13 เอกสารใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวต่างๆ Download
türk - instatakipci - pubgkurmalıtüfekler - instagramfollowers - fareilaçlamaantalya youtubeizlenmesatınal