เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2563 โรงเรียนนครขอนได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ รวมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต25 ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น
ฝ่ายวิชาการ​ แจ้งแนวปฏิบัติ​ การเปิดภาคเรียนที่​1/2563
เปิดเรียน​ วันที่​ 1​ กรกฎาคม​ 2563​
โดย​
1.ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน​ แบบสลับกลุ่มมาเรียน​ แบบแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น​ 2​ กลุ่ม​ ภายใต้เงื่อนไข​ ดังนี้
- จัดนักเรียนแต่ละห้องออกเป็น​ 2​ กลุ่ม​ๆ​ละ​ 20-25​ คน
- นักเรียนเลขที่คี่เป็น​ กลุ่ม​ A
- นักเรียนเลขที่คู่เป็นกลุ่ม​ B
- สัปด่ห์แรกให้กลุ่ม​ A​ มาเรียนที่โรงเรียนในวัน​จันทร์​ วันพุธ​ วันศุกร์​ และให้กลุ่ม​ B มาเรียนที่โรงเรียนในวันอังคาร​ วันพฤหัสบดี
- สัปดาห์ถัดไปสลับให้กลุ่ม​ B มาเรียนที่โรงเรียนในวันจันทร์​ วันพุธ​ วันศุกร์​ และให้กลุ่ม​ A​ มาเรียนที่โรงเรียนในวันอังคาร​ วัน
พฤหัสบดี
-​ นักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนจะต้องเรียนแบบออนไลน์ที่บ้าน
2.กำหนดที่นั่งในห้องเรียน​ โดยเว้นระยะห่าง​ 1.5​ เมตร
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน​
3. การลงทะเบียนเรียน ทางโรงเรีนจะดำเนินการ แจกใบลงทะเบียนเรียนในนักเรียนทำการลงทะเบียนในวันเปิดเทอมวันแรก แล้วส่งคืนกับครูที่ปรึกษา
**มาตรการภายในห้องเรียน
-​ นักเรียนนั่งเว้นระยะห่าง​ 1.5​ เมตร
- เปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศตลอดเวลา​ (ห้องเรียนทั่วไป)
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยเจลแอลกอฮอร์หรือสบู่
giphy
ตารางการจัดการเรียน กลุ่ม B (เลขคู่)

ถ้านักเรียนมีปัญหารายชื่อตกหล่นให้มาติดต่อและวิชาการ