pakaddตารางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โรงเรียนนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
ตาราง ม.1
นักเรียน ม.3 เดิม ที่จะขึ้น ม.4 ในปีการศึกษา 2563
ให้รายงานตัว/มอบตัว/ชำระเงินบำรุงการศึกษา ในวันที่ 18-19 พ.ค.2563 ดังรายชื่อตามประกาศนี้
ประกาศรายชื่อ

แจ้งนักเรียนโรงเรียนนครขอนแก่น ทุกคนที่ลืมหรือจำ E-mail ของโรงเรียนไม่ได้ ให้ทำการค้นหา ได้ด้วยตัวเอง ที่นี้เลยนะครับ
click คลิกค้นหาเมล์ที่นี่
giphy 1ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อโรงเรียนนครขอนแก่น ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
 
และ พร้อมรายงานตัวที่เว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 16-30 พ.ค. 63 giphy 1 คลิกที่นี้เพื่อรายงานตัว